• seksüel patolojinin kitabını yazan richard fridolin joseph freiherr krafft von festenberg auf frohnberg, genannt von ebing* tarafından tanımlanan "seksüel dürtüyle alakalı ruhsal enerji"

    duygusuz seks olurcuları şaşırtacak biçimde "love" kelimesi ile aynı kökten gelirler. pio* dilindeki "lebuh" --> latince "libere" oradan da libido.

    freud'un modern anlamıyla popülerleştirdiği bu terimin sıklıkla "seksüel arzu" ile karıştırıldığı vaki oluyor. ancak libido, seksüel arzu gibi anlık bir durum değildir. belirli bir zamanda belirli kişi veya kişilere duyulan seksüel arzu libidonun bir tezahürüdür.

    libido ise yaşla, stres seviyesiyle ve deneyimlerle yükselip alçalan bir seyre dahip olmasına rağmen hayatın bütünündeki cinsel enerjiyi ifade eder.

  • "libido sözcüğü aslında sadece, imgelerin belli bir eşdeğerliği ya da metabolizması olduğuna işaret eden geri döndürülebilirlik mefhumunu ifade eder."

    j. lacan, baba-nın-adları, 2017,istanbul, çev. m. erşen, monokl, 2.bs, sf.21.