• 1- prekambriyen dönem (dünya'nın oluşumundan yaklaşık olarak 541 milyon yıl öncesine kadar)

  1.a. hadean eon (dünya'nın oluşumundan 4 milyar yıl öncesine kadar)
  1.b. arkean eon (4 milyar yıldan 2.5 milyar yıl öncesine kadar)
  1.c. proterozoik eon (2.5 milyar yıldan 541 milyon yıl öncesine kadar)

  2- paleozoik çağ (541 milyon yıldan 252 milyon yıl öncesine kadar)

  2.a. kambriyen dönem (541-485 milyon yıl önce)
  2.b. ordovisyen dönem (485-443 milyon yıl önce)
  2.c. silüriyen dönem (443-419 milyon yıl önce)
  2.d. devoniyen dönem (419-359 milyon yıl önce)
  2.e. karbonifer dönem (359-299 milyon yıl önce)
  2.f. perm dönem (299-252 milyon yıl önce)

  3- mezozoik çağ (252 milyon yıldan 66 milyon yıl öncesine kadar)

  3.a. triyas dönem (252-201 milyon yıl önce)
  3.b. jura dönem (201-145 milyon yıl önce)
  3.c. kretase dönem (145-66 milyon yıl önce)

  4- senozoik çağ (66 milyon yıldan günümüze)

  4.a. paleosen dönem (66-56 milyon yıl önce)
  4.b. eosen dönem (56-33.9 milyon yıl önce)
  4.c. oligosen dönem (33.9-23 milyon yıl önce)
  4.d. miyosen dönem (23-5.3 milyon yıl önce)
  4.e. pliosen dönem (5.3-2.6 milyon yıl önce)
  4.f. pleistosen dönem (2.6 milyon yıl öncesinden 11,700 yıl öncesine kadar)
  4.g. holosen dönem (11,700 yıl öncesinden günümüze)

1 entry daha