• latincedeki nuo fiili baş sallamak, dolayısıyla kabul etmek anlamına gelir; numenler(baş sallayanlar) olarak bilinen tanrıların adı da bu sözcükten gelir. numenler, hemen her şekle girebilen veya önemli önemsiz akla gelebilecek her türlü işi yapabilen ruhlar ya da cinlerdi.

    bu numenlerin ilginç bir örneği kiminin erkek olarak robigus kimisinin dişi olarak robigo dediği numendir. tek işi tarladaki ekinleri tehdit eden bir tür mantar hastalığını çıkarmak ya da önlemek. her yıl 25 nisan'da düzenlenen robigalia kurban töreninde, roma halkını temsil eden numen quirinus (co-viri, bir araya gelmiş kelimesinden türemiştir.) robigus'a yakararak ekinleri hastalıktan korumasını ister. bunun gerçekleşmesi için bir miktar şarap, güzel kokulu tütsüler, koyun bağırsağı ve pis bir yabani köpeğin iç organlarını rüşvet olarak sunardı. bu törenin adı sacrifium yani kutsama/takdis töreniydi. ingilizce kurban anlamına gelen sacrifice kelimesi buradan gelmektedir.

    kaynak
    powell b., klasik mitoloji, çev.sinan okan çavuş, bilge kültür sanat, 2018, istanbul.s.665