• yozlaşmaya ilişkin yeni terimimiz "adat" çeçenistan kökenli.

    "adat" yerleşmiş ve kabul edilmiş 'adet'ler ve normları anlatıyor. bizdeki "töre" ile aynı. bu sosyal kodun içeriğinde; -yabancılara karşı da- misafirperverlik, evliliğe kadar bekaret (kadın ve erkek için) ve kan davasını sahiplenip gereklerine göre hareket etme gibi nosyonlar var.

    !yozlaşmaya dair terimler atlası'na almamın sebebi, geçerli hukuk düzeniyle, adat'ın uyuşmadığı hallerde adat'ın yeğleniyor oluşu.

    kaynak:
    johnson, h. 2009. 'ritual, strategy, and deep culture in the chechen national movement', critical studies on terrorism, 1(3): 321–342.