• sovyetler'in çözülüşü sonrası orta asya türk cumhuriyetlerinde (kazak, kırgız ve özbek) yerel sorunların çözümü için başvurulan konseyleri yürüten saygın yaşlılara verilen isim.

  yeni türemiş bir uygulama değildir. sovyetler öncesi, sosyal ve ekonomik problemlerin çözümü için bu "ihtiyar heyetleri" devredeydi. sovyetler döneminde de klanların liderlerinin gücü merkezi ve yerel resmi yönetimlerce kısıtlansa da, aksakal konseyleri özellikle "imece" gibi olayları yönetirken söz geçirmeye devam etti.

  bu kurumlar, evrensel hukuki değerler yerine töreye ve geleneklere yaslanarak (bkz: adat nedir?) karar verdikleri için, özellikle kırsal bölgedeki kadınların taraf oldukları sorunların çözümünde aksaklıklar yaratmaktadır.

  nitekim ekonomik güç bu konseylerin karar verme mekanizmalarında en önemli etkiyi oluşturuyor ve bu yüzden kadınlar (ve fakirler) bu karar verme davranışını etkilemekte başarılı olamıyorlar.

  (bkz: !yozlaşmaya dair terimler atlası)

  kaynak:
  beyer, j. 2015. 'customizations of law: courts of elders (aksakal courts) in rural and urban kyrgyzstan'. polar: political and legal anthropology review, 38(1): 53-71
  bankoff, g., oven, k. 2019. 'from nomadic communitarianism to civil socialism: searching for the roots of civil society in rural kazakhstan', journal of civil society, 15(4): 373-391